قابل توجه شرکت کنندگان رشته کاریکاتور: ثبت نام این رشته صرفا از طریق لینک زیر صورت می گیرد:

http://art.irancartoon.ir/content06.png