چهار شنبه ١ آذر ١٣٩٦
Skip Navigation LinksGeneralSecretaryt
GeneralSecretary
اطلاعات مربوط به ادوار مختلف جشنوار ایران ساخت در این بخش موجود می باشد
mrparasai.png

منصور پارسایی
دبیر اجرایی​

mrkaramii.png
پرویز کرمی
دبیر کل جشنواره ملی، فرهنگی هنری ایران ساخت

mrdaliri.png

علیرضا دلیری
دبیر بخش ایده بازار

mrnabavi.png
اکبر نبوی
دبیر بخش رسانه های دیداری و شنیداری
mrfeyz.png
ناصر فیض
دبیر بخش ادبیات​

mraghai.png
مجتبی آقایی
دبیر بخش هنرهای تجسمی

mrtabatabi.png

مسعود شجاعی طباطبایی
دبیر بخش کاریکاتور​

mrasadi.png

امیرحسین اسدی

دبیر بخش رسانه های دیجیتال

mrghodusi.png

​حسن کریمی قدوسی
دبیر بخش بازی های رایانه ای