سه شنبه ٢٢ آذر ١٣٩٧
Skip Navigation LinksGeneralSecretaryt
GeneralSecretary
اطلاعات مربوط به ادوار مختلف جشنوار ایران ساخت در این بخش موجود می باشدmrkaramii.png
پرویز کرمی
دبیر کل جشنواره ملی، فرهنگی هنری ایران ساخت

mrparasai.png
منصور پارسایی
دبیر اجرایی​

mrfeyz.png
ناصر فیض
دبیر بخش ادبیات​


mrdaliri.png
علیرضا دلیری
دبیر بخش ایده بازار

mrnabavi.png

شهاب اسفندیاری
دبیر بخش رسانه های دیداری و شنیداری

mrasadi.png

سید مرتضی موسویان

دبیر بخش رسانه های دیجیتال

mraghai.png

سیف اله صمدیان
دبیر بخش عکس

mrtabatabi.png
مسعود شجاعی طباطبایی
دبیر بخش هنرهای تجسمی و کاریکاتور


اکبر نبوی

مشاور هنری دبیرکل جشنواره
mrghodusi.png
​حسن کریمی قدوسی
دبیر بخش بازی های رایانه ای