Skip Ribbon Commands
- محتویات اصلی صفحه

ایران ساخت

:

شب شعر و نمایش آثار برگزیده در روز نخست «ایران ساخت» :همه تصاویرUse ALT+down arrow to open the menu (new window)Open MenuOpen Menu

در روز نخست جشنواره ملی فرهنگی هنری «ایران ساخت»، علاوه بر مراسم شب شعر آثار برگزیده این رویداد، آثار تجسمی و کاریکاتور برگزیده نیز در گالری های خانه هنرمندان ایران به نمایش در آمد.
  
نمایش: 
Selection Checkbox
ابعاد تصویر
0016.jpg
0016
640 x 427144 KB
0024.jpg
0024
640 x 427109 KB
0025.jpg
0025
640 x 427112 KB
0040.jpg
0040
640 x 427133 KB
0041.jpg
0041
640 x 427129 KB
0042.jpg
0042
640 x 427141 KB
0043.jpg
0043
640 x 427147 KB
0044.jpg
0044
640 x 427185 KB
0045.jpg
0045
640 x 427126 KB
0046.jpg
0046
640 x 42798 KB
0047.jpg
0047
640 x 427103 KB
0048.jpg
0048
640 x 42767 KB
0049.jpg
0049
640 x 42778 KB
0051.jpg
0051
640 x 427101 KB
01.jpg
01
640 x 42792 KB
052.jpg
052
640 x 42744 KB
053.jpg
053
640 x 42741 KB
055.jpg
055
640 x 42736 KB
056.jpg
056
640 x 42737 KB
057.jpg
057
640 x 42726 KB
059.jpg
059
640 x 42745 KB
060.jpg
060
640 x 42739 KB
062.jpg
062
640 x 42749 KB
063.jpg
063
640 x 42743 KB
064.jpg
064
640 x 42723 KB